Select Page

Privacyverklaring Kijk naar Kansen


Deze verklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

 

Onze contactgegevens
Kijk naar Kansen
Educalaan 7a
8251 GC Dronten
085-8881330
KvK 32139693

info@kijknaarkansen.nl

 

Contactpersoon: Claudia Kaldenbach

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We kunnen gegevens vragen zoals naam, email en telefoonnummer om je te voorzien van nieuws en aanbiedingen. Je kunt je elk moment uitschrijven van deze gratis service. 

Wanneer je een offerte of faktuur wilt, vragen we: 

  • Jouw volledige naam
  • Jouw mobiele nummer
  • Emailadres, zodat we per mail een offerte en/of facturen kunnen versturen
  • We vragen je adresgegevens pas wanneer je klant wordt, zodat we de complete faktuur kunnen maken (waartoe we wettelijk verplicht zijn).
  • Via ons feedbacksysteem Dashboard.bestreputationcontrol.com vragen we je ervaring met ons te delen. Online ziet men alleen je voornaam. Deze software registreert alleen je emailadres, je (voor)naam en feedback. Aangezien de feedback op onze website door bezoekers gelezen wordt, blijven deze gegevens langer bewaard. 
  • Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens verzameld middels cookies. De cookies kunnen jouw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van jouw activiteiten op onze Website. 
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt, maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.

     

Verwerking van jouw persoonsgegevens
We vragen jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het sturen van een offerte en het in behandeling nemen van je aanvraag

– Vastlegging in onze administratie van jouw gegevens ten behoeve van fakturering of communicatiesystemen, zodat naar buiten toe zichtbaar is dat het jouw bedrijf betreft.

– Klantgegevens in onze mobiele telefoon zijn beschermd met een 2 staps authentificatie en een toegangscode afgeschermd 

– Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming voor andere doelen verwerkt.

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Voor onze administratie verwerken we de gegevens met het programma Moneybird, waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. En natuurlijk ziet onze boekhouder de facturen. Onze website wordt in Nederland gehost bij Mihos.net en is voorzien van een SSL certificaat. We geven je persoonsgegevens alleen door aan derde partijen wanneer dat echt nodig is en/of als je daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat onze zakelijke relatie is beëindigs, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra je daarom vraagt.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens
Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben we systemen adequaat beveiligd, onder meer door een SSL certificaat op de website, een persoonlijke code op onze mobiele apparaten, een 2 stapsverificatie op onze email, een beperkt aantal personen heeft toegang tot ons offerte- en factureringsprogramma en we hebben een autentificatiecode voor de toegang naar ons boekhoudpakket (Exact).

 

We nemende bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kijknaarkansen.nl


Jouw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer jouw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kun je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doe je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij jouw aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

 

Recht van inzage van de betrokkene
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. 

 

Recht op rectificatie
Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van jouw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat je juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
In het geval dat wij jouw gegevens gebruiken voor direct marketing kun je bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij ons

Cookies
Er worden alleen technische, functionele cookies en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op jouw privacy. Op een anonieme manier worden gegevens via google analytics verzameld, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook kunnen we gebruik maken van een zogenaamde Facebookpixel, zodat je online gericht aanbiedingen van ons ziet.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.
Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, neem dan eerst contact met ons op via info@kijknaarkansen.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen? Voor overige vragen kun je contact opnemen met Claudia Kaldenbach info@kijknaarkansen.nl
Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2020.